جشنواره‌ی بین‌المللی موسیقی ازمیر

ازمیر در تمام طول سال ، یک شهر بین المللی و سرزنده است ، در مدت جشنواره بین المللی هنر و نمایشگاه بین المللی ، بازدید کنندگان زیادی دارد و به همین دلیل جشنواره بین المللی ازمیر از دیدنی های ازمیر محسوب می شود . جشنواره های متعددی در ازمیر برپاست از جمله موسیقی ، فیلم و … که هر کدام گردشگران خاص خود را به شهر فرا می خواند .

ازمیر در تمام طول سال ، یک شهر بین المللی و سرزنده است ، در مدت جشنواره بین المللی هنر و نمایشگاه بین المللی ، بازدید کنندگان زیادی دارد و به همین دلیل جشنواره بین المللی ازمیر از دیدنی های ازمیر محسوب می شود . جشنواره های متعددی در ازمیر برپاست از جمله موسیقی ، فیلم و … که هر کدام گردشگران خاص خود را به شهر فرا می خواند .