فرهنگ مردم ازمیر

ازمیر شهری در ترکیه است که بنا بر افسانه ها، محل تولد یکی از نویسندگان یونان باستان به نام هومر بوده است. امروزه این شهر با ترکیبی از سنت های باستانی و مدرن به یکی از جذاب ترین شهرهای ترکیه برای سفر تبدیل شده است. جالب است که بدانید ازمیر همیشه در طول تاریخ یک شهر چند ملیتی محسوب می شده است،چراکه در تقاطع جاده های بازرگانی واقع شده است و همین مسئله به صورت طبیعی در شخصیت مردم محلی ازمیر تاثیر شگفتی گذاشته است.اهالی ازمیر مردم مهمان نوازی هستند و هر لحظه آماده کمک رسانی به همنوعانشان هستند.ادب، صبر و مهربانی از ویژگی های بارز مردم ازمیر به شمار می آید و اگر کسی قانون ها و سنت هایشان را زیر پا نگذارد، مورد محبت مردم ازمیر قرار می گیرد.

ترکیه کشوری اوراسیایی در خاورمیانه است که بخشی از آن در اروپا واقع شده و جزو توسعه یافته ترین کشورهایی است که بر اساس نظام جمهوری ایجاد شده اند. حکومت فعلی ترکیه در سال ۱۹۲۳ و به رهبری شخصی به نام آتاتورک بنا شد

ازمیر شهری در ترکیه است که بنا بر افسانه ها، محل تولد یکی از نویسندگان یونان باستان به نام هومر بوده است. امروزه این شهر با ترکیبی از سنت های باستانی و مدرن به یکی از جذاب ترین شهرهای ترکیه برای سفر تبدیل شده است. جالب است که بدانید ازمیر همیشه در طول تاریخ یک شهر چند ملیتی محسوب می شده است،چراکه در تقاطع جاده های بازرگانی واقع شده است و همین مسئله به صورت طبیعی در شخصیت مردم محلی ازمیر تاثیر شگفتی گذاشته است.اهالی ازمیر مردم مهمان نوازی هستند و هر لحظه آماده کمک رسانی به همنوعانشان هستند.ادب، صبر و مهربانی از ویژگی های بارز مردم ازمیر به شمار می آید و اگر کسی قانون ها و سنت هایشان را زیر پا نگذارد، مورد محبت مردم ازمیر قرار می گیرد.