پیش دبستانی درترکیه

آموزش پیش دبستانی دوره آموزشی است که برای آماده سازی کودک جهت تحصیلات ابتدایی داده می شود و هیچ گونه اجباری در آن وجود ندارد. اما این نوع آموزش از سوی دولت و موسسات خصوصی تشویق می شود.

تعداد دانشجویان بین المللی که تحصیل در ترکیه را انتخاب کرده اند هر ساله افزایش قابل توجهی داشته است. در حال حاضر (در سال ۲۰۱۹) حدود ۶۵۰۰۰ دانشجوی خارجی در ترکیه مشغول به تحصیل هستند که نشان می دهد این کشور به عنوان یک مقصد آموزشی عالی در بین دانشجویان بین المللی محبوب شده است.

آموزش پیش دبستانی دوره آموزشی است که برای آماده سازی کودک جهت تحصیلات ابتدایی داده می شود و هیچ گونه اجباری در آن وجود ندارد. اما این نوع آموزش از سوی دولت و موسسات خصوصی تشویق می شود.